Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN HUY THỊNH (Ba)Tuổi đời: 9 niên2010-

Tên đầy đủ
NGUYỄN HUY THỊNH (Ba)
Tên lót
HUY
Tên chính
THỊNH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 11 tháng 05 2010 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Ba năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 20 tháng 04 năm 2020) 25 25

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN NHIÊN
22 tháng 12 2014 (Nhầm ngày mùng Một tháng Mười Một năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 261 ngày ứng với ngày 14 tháng 12 năm 2020) (lúc 4 tuổi)