Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ HUỲNH VĂN Ý

HUỲNH VĂN Ý (Năm)Tuổi đời: 8 niên1932-1940

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN Ý (Năm)
Tên lót
VĂN
Tên chính
Ý
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 1932 (Nhâm Thân) 32 26

Anh em sinh raHUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
1940 (Canh Thìn) (lúc 8 tuổi)

Qua đời 2 tháng 07 1940 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 45 ngày ứng với ngày 17 tháng 07 năm 2020) (lúc 8 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em
Em trai
Chị em
Em gái
Chị em
Em trai
Chị em

Đối tượng mediaMộ HUỲNH VĂN ÝMộ HUỲNH VĂN Ý
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 3,240 × 4,320 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,989 KB
Loại hình: Mồ mả