Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH TẤN LỘCTuổi đời: 10 niên2009-

Tên đầy đủ
HUỲNH TẤN LỘC
Tên lót
TẤN
Tên chính
LỘC
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 22 tháng 07 2009 (Nhầm ngày mùng Một tháng Sáu năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 50 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2020)14:00 33 28

Ghi chú: Nhằm ngày Mùng Một tháng Sáu năm Kỷ Sửu
Sinh nhật
Nhằm ngày Mùng Một tháng Sáu năm Kỷ Sửu