Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ NHƯ ÝTuổi đời: 38 niên1981-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
Tên lót
THỊ NHƯ
Tên chính
Ý
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 13 tháng 06 1981 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Tân Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 31 ngày ứng với ngày 02 tháng 07 năm 2020)

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN MỸ PHỤNG
7 tháng 11 2007 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Chín năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 165 ngày ứng với ngày 13 tháng 11 năm 2020) (lúc 26 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
MINH LONG
20 tháng 10 2012 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Chín năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 143 ngày ứng với ngày 22 tháng 10 năm 2020) (lúc 31 tuổi)