Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ NGUYỄN THỊ THÊU

NGUYỄN THỊ THÊU (Tám)Tuổi đời: 38 niên1911-1949

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ THÊU (Tám)
Tên lót
THỊ
Tên chính
THÊU
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1911 (Tân Hợi) 31 29

Con trai sinh ra
#1
ĐINH CÔNG TRẠNG

Con gái sinh ra
#2
ĐINH THỊ BÉ

Con trai sinh ra
#3
ĐINH VĂN QUANG

Con gái sinh ra
#4
ĐINH NGỌC LÝ

Con gái sinh ra
#5
ĐINH NGỌC ANH

Con gái sinh ra
#6
ĐINH NGỌC DIỆP

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ BIỀN
8 tháng 05 1913 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tư năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 99 ngày ứng với ngày 25 tháng 04 năm 2020) (lúc 2 tuổi)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ ? (Tư)
24 tháng 04 1936 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Ba năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 70 ngày ứng với ngày 27 tháng 03 năm 2020) (lúc 25 tuổi)

Qua đời 30 tháng 01 1949 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 9 ngày ứng với ngày 26 tháng 01 năm 2020) (lúc 38 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Anh em
Chị gái
Anh em
Anh trai
Chị em
Bản thân
Gia đình với ĐINH QUANG NHƠN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con trai
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái

Đối tượng mediaMộ NGUYỄN THỊ THÊUMộ NGUYỄN THỊ THÊU
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 3,240 × 4,320 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,967 KB
Loại hình: Mồ mả