Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

ĐẶNG TUẤN KIỆT (Ba)Tuổi đời: 13 niên1975-1988

Tên đầy đủ
ĐẶNG TUẤN KIỆT (Ba)
Tên lót
TUẤN
Tên chính
KIỆT
Họ chính
ĐẶNG
Sinh nhật khoảng 1975 (Ất Mão) 27 25

Chị em sinh raĐẶNG THỊ THÙY VÂN (Tư)
khoảng 1980 (Canh Thân) (lúc 5 tuổi)

Anh em sinh raĐẶNG VĂN TUẤN (Năm)
khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (lúc 7 tuổi)

Mẹ qua đờiĐẶNG THỊ VỚI
22 tháng 05 1982 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Tư năm Nhâm Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 54 ngày ứng với ngày 21 tháng 05 năm 2020) (lúc 7 tuổi)

Chị em sinh raĐẶNG THÚY DIỆU AN (Sáu)
khoảng 1988 (Mậu Thìn) (lúc 13 tuổi)

Qua đời 24 tháng 04 1988 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Ba năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 4 ngày ứng với ngày 01 tháng 04 năm 2020) (lúc 13 tuổi)

Chôn cất

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị gái
2 niên
Bản thân
6 niên
Em gái
3 niên
Em trai
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ BỂ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Chị em khác mẹ