Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

QUÁCH THỊ LẾNTuổi đời: 72 niên1914-1986

Tên đầy đủ
QUÁCH THỊ LẾN
Tên lót
THỊ
Tên chính
LẾN
Họ chính
QUÁCH
Sinh nhật khoảng 1914 (Giáp Dần)

Kết hônNGUYỄN VĂN CƯƠNG (Năm)Xem gia đình này

Quốc tịch
Việt Nam
khoảng 1914 (Giáp Dần)

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN HỮU THÀNH (Hai)
khoảng 1934 (Giáp Tuất) (lúc 20 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ TƯ
khoảng 1946 (Bính Tuất) (lúc 32 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN HỮU THÀNH (Hai)
1 tháng 05 1967 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Ba năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 49 ngày ứng với ngày 14 tháng 04 năm 2020) (lúc 53 tuổi)

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hăm Hai tháng Ba năm Đinh Mùi.
Cháu ngoại trai sinh ra
#1
NGUYỄN VĂN QUÝ (Hai)
1968 (Mậu Thân) (lúc 54 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#2
NGUYỄN HÙNG EM (Ba)
1971 (Tân Hợi) (lúc 57 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
NGUYỄN VĂN DŨNG (Tư)
1973 (Quý Sửu) (lúc 59 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
NGUYỄN VĂN KIỆT (Năm)
1975 (Ất Mão) (lúc 61 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#5
NGUYỄN NGỌC DIỄM (Sáu)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 64 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#6
NGUYỄN THU THẢO (Bảy)
1983 (Quý Hợi) (lúc 69 tuổi)

Qua đời 18 tháng 07 1986 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Bính Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 60 ngày ứng với ngày 01 tháng 08 năm 2020) (lúc 72 tuổi)

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Bính Dần.
Gia đình với NGUYỄN VĂN CƯƠNG (Năm) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con gái

Qua đời
Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Bính Dần.