Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ NINH (Ba)Tuổi đời: 51 niên1932-1983

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ NINH (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
NINH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1932 (Nhâm Thân) 30 26

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ HỢI (Hai)
3 tháng 10 1936 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 88 ngày ứng với ngày 16 tháng 09 năm 2019) (lúc 4 tuổi)

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Tư năm Bính Tý.
Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai)
24 tháng 08 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 123 ngày ứng với ngày 12 tháng 08 năm 2019) (lúc 37 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu (Hưởng thượng thọ 91 tuổi).
Qua đời 20 tháng 12 1983 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Mười Một năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 1 ngày ứng với ngày 12 tháng 12 năm 2019) (lúc 51 tuổi)

Chôn cất