Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ PHẤNTuổi đời: 21 niên1947-1968

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ PHẤN
Tên lót
THỊ
Tên chính
PHẤN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1947 (Đinh Hợi)

Con gái sinh ra
#1
VƯƠNG THỊ TRÚC MAI (Hai)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (lúc 21 tuổi)

Qua đời khoảng 24 tháng 12 1968 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Mười Một năm Mậu Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 12 ngày ứng với ngày 30 tháng 11 năm 2019) (lúc 21 tuổi)

Gia đình với VƯƠNG HỮU THOẠI (Năm) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
VƯƠNG HỮU THOẠI (Năm) + THỊ TÀI - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Con gái của chồng
4 niên
Con trai của chồng
3 niên
Con trai của chồng
2 niên
Con trai của chồng
5 niên
Con trai của chồng
3 niên
Con gái của chồng