Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ THÚYTuổi đời: 29 niên1990-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ THÚY
Tên lót
THỊ
Tên chính
THÚY
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 15 tháng 04 1990 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Ba năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 15 ngày ứng với ngày 12 tháng 04 năm 2020) 20

Anh em sinh raNGUYỄN HOÀNG NHỨT
khoảng 2000 (Canh Thìn) (lúc 9 tuổi)