Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ KIM HIÊN (Chín)Tuổi đời: 13 niên1954-1967

Tên đầy đủ
THỊ KIM HIÊN (Chín)
Tên lót
THỊ KIM
Tên chính
HIÊN
Họ chính
Sinh nhật khoảng 1954 (Giáp Ngọ) 41 41

Cha qua đời VĂN NHỨT
khoảng 13 tháng 02 1967 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Giêng năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 125 ngày ứng với ngày 29 tháng 01 năm 2020) (lúc 13 tuổi)

Qua đời 4 tháng 07 1967 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 45 ngày ứng với ngày 17 tháng 07 năm 2020) (lúc 13 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị gái
1 niên
Chị gái
4 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
4 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Bản thân