Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VƯƠNG THỊ NGƯUTuổi đời: 69 niên1922-1991

Tên đầy đủ
VƯƠNG THỊ NGƯU
Tên lót
THỊ
Tên chính
NGƯU
Họ chính
VƯƠNG
Sinh nhật khoảng 1922 (Nhâm Tuất)

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN TUYẾT MAI (Hai)
khoảng 1938 (Mậu Dần) (lúc 16 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba)
khoảng 1940 (Canh Thìn) (lúc 18 tuổi)

Con gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ KHƯƠNG (Tư)
khoảng 1943 (Quý Mùi) (lúc 21 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
NGUYỄN TẤN ĐỨC (Năm)
khoảng 1945 (Ất Dậu) (lúc 23 tuổi)

Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN KIM NHANH (Sáu)
khoảng 1946 (Bính Tuất) (lúc 24 tuổi)

Chồng qua đờiNGUYỄN VĂN TẮC (Chín)
khoảng 8 tháng 05 1949 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 33 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2020) (lúc 27 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#1
NGUYỄN HỒNG CẨM
khoảng 1967 (Đinh Mùi) (lúc 45 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#2
NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG
khoảng 1968 (Mậu Thân) (lúc 46 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
THANH NAM
khoảng 1976 (Bính Thìn) (lúc 54 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#4
NGUYỄN DIỆU THÚY
khoảng 1976 (Bính Thìn) (lúc 54 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#5
NGUYỄN DIỆU LINH
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (lúc 56 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#6
NGUYỄN THANH PHONG
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (lúc 56 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#7
THÚY HẰNG
khoảng 1979 (Kỷ Mùi) (lúc 57 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#8
NGUYỄN TẤN TOÀN
khoảng 1981 (Tân Dậu) (lúc 59 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#9
NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN
khoảng 1981 (Tân Dậu) (lúc 59 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#10
NGUYỄN KIM THẢO
khoảng 1983 (Quý Hợi) (lúc 61 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN VĂN TRỰC (Ba)
khoảng 26 tháng 10 1990 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Chín năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 208 ngày ứng với ngày 25 tháng 10 năm 2020) (lúc 68 tuổi)

Qua đời 15 tháng 03 1991 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Giêng năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 38 ngày ứng với ngày 22 tháng 02 năm 2020) (lúc 69 tuổi)

Chôn cất
Gia đình với NGUYỄN VĂN TẮC (Chín) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
3 niên
Con trai
4 niên
Con gái
3 niên
Con trai
2 niên
Con gái