Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ TRƯƠNG VĂN THUẬN

TRƯƠNG VĂN THUẬN-1943

Tên đầy đủ
TRƯƠNG VĂN THUẬN
Tên lót
VĂN
Tên chính
THUẬN
Họ chính
TRƯƠNG
Qua đời 17 tháng 01 1943 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Chạp năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 363 ngày ứng với ngày 24 tháng 01 năm 2021)

Đối tượng mediaMộ TRƯƠNG VĂN THUẬNMộ TRƯƠNG VĂN THUẬN
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 3,264 × 2,448 điểm ảnh
Cỡ tệp: 1,893 KB
Loại hình: Hình chụp