Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN SỬTuổi đời: 78 niên1868-1946

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN SỬ
Tên lót
VĂN
Tên chính
SỬ
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1868 (Mậu Thìn)

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ MAI
khoảng 1898 (Mậu Tuất) (lúc 30 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
HUỲNH VĂN LỢI
khoảng 1921 (Tân Dậu) (lúc 53 tuổi)

Qua đời 16 tháng 05 1946 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Tư năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 41 ngày ứng với ngày 08 tháng 05 năm 2020) (lúc 78 tuổi)