Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THỊ ĐỀTuổi đời: 67 niên1946-2013

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ ĐỀ
Tên lót
THỊ
Tên chính
ĐỀ
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật 1946 (Bính Tuất)

Kết hônNGUYỄN THANH TÒNG (Ba)Xem gia đình này

Qua đời 25 tháng 02 2013 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 51 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020) (lúc 67 tuổi)

Gia đình với NGUYỄN THANH TÒNG (Ba) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái