Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRỊNH VĂN SANGTuổi đời: 42 niên1977-

Tên đầy đủ
TRỊNH VĂN SANG
Tên lót
VĂN
Tên chính
SANG
Họ chính
TRỊNH
Sinh nhật 6 tháng 04 1977 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Hai năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 13 ngày ứng với ngày 11 tháng 03 năm 2020)

Con gái sinh ra
#1
TRỊNH HUỲNH CHÂU ĐOAN
10 tháng 11 2001 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Chín năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 257 ngày ứng với ngày 10 tháng 11 năm 2020) (lúc 24 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
TRỊNH HUỲNH TÂM ĐOAN
28 tháng 01 2012 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Giêng năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 28 ngày ứng với ngày 30 tháng 01 năm 2020) (lúc 34 tuổi)