Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

CHÍ TRUNGTuổi đời: 30 niên1989-

Tên đầy đủ
CHÍ TRUNG
Tên lót
CHÍ
Tên chính
TRUNG
Họ chính
Sinh nhật 25 tháng 06 1989 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Năm năm Kỷ Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 40 ngày ứng với ngày 12 tháng 07 năm 2020)

Ghi chú:
Sinh nhằm ngày Hăm Hai tháng Năm năm Kỷ Tỵ (nhằm ngày Bính Thìn tháng Canh Ngọ năm Kỷ Tỵ).
Con gái sinh ra
#1
THỦY NGỌC
23 tháng 04 2015 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Ba năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 66 ngày ứng với ngày 28 tháng 03 năm 2020) (lúc 25 tuổi)

Sinh nhật
Sinh nhằm ngày Hăm Hai tháng Năm năm Kỷ Tỵ (nhằm ngày Bính Thìn tháng Canh Ngọ năm Kỷ Tỵ).