Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN NGỌC THẢO (Hai)Tuổi đời: 10 niên2009-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC THẢO (Hai)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
THẢO
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 5 tháng 05 2009 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 29 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2020)14:00 31 20

Chị em sinh raNGUYỄN THU THẢO (Ba)
28 tháng 03 2012 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Ba năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 5 ngày ứng với ngày 30 tháng 03 năm 2020)03:00 (lúc 2 tuổi)