Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ CƯNG (Năm)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ CƯNG (Năm)
Tên lót
THỊ
Tên chính
CƯNG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật
Bà nội qua đờiTRẦN THỊ TRUNG (Ba)
9 tháng 07 1946 (Nhầm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 114 ngày ứng với ngày 31 tháng 07 năm 2020)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Tử trần nhằm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất (Hưởng thượng thọ 97 tuổi).
Cha qua đờiNGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy)
26 tháng 10 1963 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chín năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 201 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2020)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Chín năm Quý Mẹo (Hưởng thọ 69 tuổi).
Mẹ qua đờiVƯƠNG THỊ CẬY
22 tháng 07 1979 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 132 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2020)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ THẢNH (Hai)
khoảng 12 tháng 05 1998 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tư năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 31 ngày ứng với ngày 09 tháng 05 năm 2020)
Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ NHÀNH (Ba)
4 tháng 06 2001 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Tư năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 27 ngày ứng với ngày 05 tháng 05 năm 2020)
Qua đời

Chôn cất
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
4 niên
Chị em
Bản thân
Chị em
Gia đình của cha với HUỲNH THỊ TÝ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Chị em khác mẹ