Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ DIỄM THUTuổi đời: 49 niên1971-

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ DIỄM THU
Tên lót
THỊ DIỄM
Tên chính
THU
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 15 tháng 02 1971 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Giêng năm Tân Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 104 ngày ứng với ngày 13 tháng 02 năm 2020)

Con gái sinh ra
#1
ĐỖ HUỲNH BẢO NGỌC (Hai)
16 tháng 08 2001 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Sáu năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 81 ngày ứng với ngày 16 tháng 08 năm 2020) (lúc 30 tuổi)

Gia đình với ĐỖ THÀNH TÍN (Bảy) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
ĐỖ THÀNH TÍN (Bảy) + NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VĨ - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Con trai của chồng