Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung LƯU PHAN ĐÔNG PHÚC

LƯU PHAN ĐÔNG PHÚCTuổi đời: 2 niên2017-

Tên đầy đủ
LƯU PHAN ĐÔNG PHÚC
Tên lót
PHAN ĐÔNG
Tên chính
PHÚC
Họ chính
LƯU
Sinh nhật 5 tháng 06 2017 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 01 tháng 07 năm 2020) 45 41

Cư ngụ

Vĩ độ (Lat): N10.7642520 Kinh độ (Lon): 106.6445160

Quốc tịch
Việt Nam
5 tháng 06 2017 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 01 tháng 07 năm 2020)

Cư ngụ 8 tháng 06 2017 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Năm năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 38 ngày ứng với ngày 04 tháng 07 năm 2020) (lúc 3 ngày)
Đối tượng mediaChân dung LƯU PHAN ĐÔNG PHÚCChân dung LƯU PHAN ĐÔNG PHÚC
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 829 × 1,170 điểm ảnh
Cỡ tệp: 444 KB
Loại hình: Hình chụp