Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN HỮU (Ba)-

Tên đầy đủ
VĂN HỮU (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
HỮU
Họ chính
Sinh nhật
Con trai sinh ra
#1
VĂN BAN

Con trai sinh ra
#2
VĂN Y

Con gái sinh ra
#3
THỊ THIỀU

Anh em qua đời VĂN TỜI (Tư)
22 tháng 11 1975 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Mười năm Ất Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 186 ngày ứng với ngày 04 tháng 12 năm 2020)
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Bản thân
Anh em
Mộ Lê Văn Tời.jpg VĂN TỜI (Tư)
Sinh nhật: khoảng 1890 36khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 22 tháng 11 1975khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
VĂN HỮU (Ba) + ??? ??? - Xem gia đình này
Bản thân
Con trai
Con trai
Con gái