Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN CHÍ (Năm)-

Tên đầy đủ
VĂN CHÍ (Năm)
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHÍ
Họ chính
Sinh nhật
Con trai sinh ra
#1
? ?

Con trai sinh ra
#2
? ?

Con gái sinh ra
#3
THỊ MAI

Con trai sinh ra
#4
VĂN LÙ

Anh em qua đời VĂN TỜI (Tư)
22 tháng 11 1975 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Mười năm Ất Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 186 ngày ứng với ngày 04 tháng 12 năm 2020)
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Anh em
Anh em
Mộ Lê Văn Tời.jpg VĂN TỜI (Tư)
Sinh nhật: khoảng 1890 36khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 22 tháng 11 1975khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Bản thân
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
VĂN CHÍ (Năm) + ??? ??? - Xem gia đình này
Bản thân
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai