Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

CAO VĂN NẾT (Ba)Tuổi đời: 65 niên1954-

Tên đầy đủ
CAO VĂN NẾT (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
NẾT
Họ chính
CAO
Sinh nhật 6 tháng 07 1954 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Sáu năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 56 ngày ứng với ngày 27 tháng 07 năm 2020) 27 29

Con trai sinh ra
#1
CAO VĂN HÙNG

Con trai sinh ra
#2
CAO VĂN HIẾU

Anh em sinh raCAO THỊ TƯ
15 tháng 10 1956 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Chín năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 149 ngày ứng với ngày 28 tháng 10 năm 2020) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh raCAO VĂN NĂM
khoảng 1958 (Mậu Tuất) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh raCAO VĂN SÁU
khoảng 1961 (Tân Sửu) (lúc 6 tuổi)

Chị em sinh raCAO THỊ TÁM
24 tháng 10 1964 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Giáp Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 157 ngày ứng với ngày 05 tháng 11 năm 2020) (lúc 10 tuổi)

Chị em sinh raCAO THỊ HƯỜNG (Chín)
khoảng 1966 (Bính Ngọ) (lúc 11 tuổi)

Chị em sinh raCAO THỊ MƯỜI (Út Huệ)
1968 (Mậu Thân) (lúc 13 tuổi)

Ghi chú: Nhóm máu O
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Bản thân
2 niên
Em trai
2 niên
Em trai
4 niên
Em trai
4 niên
Em gái
2 niên
Em gái
3 niên
Em gái
Gia đình với QUÁCH THỊ HIÊN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
Con trai