Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM VĂN NHƠN-

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN NHƠN
Tên lót
VĂN
Tên chính
NHƠN
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật
Chị em sinh raPHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)
1915 (Ất Mão)

Anh em sinh raPHẠM VĂN VẼ (Tám)
1917 (Đinh Tỵ)

Anh em qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 244 ngày ứng với ngày 05 tháng 12 năm 2020)

Chị em qua đờiPHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)
22 tháng 11 2008 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 248 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2020)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Bản thân
Chị em
Gia đình của cha với ??? ??? - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ