Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

??? ???-

Chị em sinh raPHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)
1915 (Ất Mão)

Anh em sinh raPHẠM VĂN VẼ (Tám)
1917 (Đinh Tỵ)

Anh em qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 241 ngày ứng với ngày 05 tháng 12 năm 2020)

Chị em qua đờiPHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)
22 tháng 11 2008 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 245 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2020)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Anh em
Bản thân
Gia đình của cha với ??? ??? - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ