Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THỊ MẾN-

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ MẾN
Tên lót
THỊ
Tên chính
MẾN
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật

Con trai sinh ra
#1
? NGÔ

Con gái sinh ra
#2
? THẢO

Con trai sinh ra
#3
? LÀO

Chị em sinh raPHẠM THỊ CHƠI
khoảng 1936 (Bính Tý)

Anh em sinh raPHẠM PHÚ NỮA
khoảng 1939 (Kỷ Mão)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ ĐỊNH
18 tháng 08 1981 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Bảy năm Tân Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 154 ngày ứng với ngày 06 tháng 09 năm 2020)

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Chín tháng Bảy năm Tân Dậu.
Chị em qua đờiPHẠM THỊ LẦN
9 tháng 06 2001 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2020)
Anh em qua đờiPHẠM VĂN THỚI
18 tháng 07 2014 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Sáu năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 128 ngày ứng với ngày 11 tháng 08 năm 2020)

Anh em qua đờiPHẠM PHÚ NỮA
7 tháng 06 2015 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Tư năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 38 ngày ứng với ngày 13 tháng 05 năm 2020)

Qua đời

Quốc tịch
Việt Nam

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
Chị em
6 niên
Anh em
3 niên
Chị em
6 niên
Chị em
4 niên
Anh em
??? ??? + PHẠM THỊ MẾN - Xem gia đình này
Bản thân
Con trai
Con gái
Con trai