Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM VĂN MẪNTuổi đời: 19 niên1960-1979

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN MẪN
Tên lót
VĂN
Tên chính
MẪN
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật 1960 (Canh Tý) 31 31

Chị em sinh raPHẠM THỊ THỦY
khoảng 1964 (Giáp Thìn) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh raPHẠM ANH TUẤN
27 tháng 07 1965 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 142 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2020) (lúc 5 tuổi)

Anh em sinh raPHẠM ANH KIỆT
1967 (Đinh Mùi) (lúc 7 tuổi)

Anh em sinh raPHẠM ANH TẤN
1969 (Kỷ Dậu) (lúc 9 tuổi)

Chị em sinh raPHẠM THỊ PHƯỢNG
khoảng 1972 (Nhâm Tý) (lúc 12 tuổi)

Chị em sinh raPHẠM THỊ ÁNH LOAN
khoảng 1975 (Ất Mão) (lúc 15 tuổi)

Anh em sinh raPHẠM ANH ĐIỆP
khoảng 1977 (Đinh Tỵ) (lúc 17 tuổi)

Chị em sinh raPHẠM THỊ ÁNH NGỌC
khoảng 1979 (Kỷ Mùi) (lúc 19 tuổi)

Anh em qua đờiPHẠM VĂN BÌNH
28 tháng 02 1979 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Hai năm Kỷ Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 33 ngày ứng với ngày 25 tháng 02 năm 2020) (cùng ngày khi qua đời)

Qua đời 28 tháng 02 1979 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Hai năm Kỷ Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 33 ngày ứng với ngày 25 tháng 02 năm 2020) (lúc 19 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh trai
4 niên
Chị gái
2 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
4 niên
Anh trai
3 niên
Bản thân
5 niên
Em gái
Gia đình của cha với HỒ THỊ XẪM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Anh em khác mẹ
2 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Chị em khác mẹ
5 niên
Anh em khác mẹ