Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM VĂN TÍCH-

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN TÍCH
Tên lót
VĂN
Tên chính
TÍCH
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật

Kết hôn??? ???Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)
1915 (Ất Mão)

Con trai sinh ra
#2
PHẠM VĂN VẼ (Tám)
1917 (Đinh Tỵ)

Con trai sinh ra
#3
PHẠM VĂN NHƠN

Cháu nội gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ LẦN
khoảng 1924 (Giáp Tý)

Cháu nội trai sinh ra
#2
PHẠM VĂN THỚI
khoảng 1929 (Kỷ Tỵ)

Cháu nội gái sinh ra
#3
PHẠM THỊ XEM
khoảng 1931 (Tân Mùi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
NGUYỄN HOÀNG (Hai)
13 tháng 05 1931 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Ba năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 14 ngày ứng với ngày 18 tháng 04 năm 2020)07:30
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Nhóm máu AB
Cháu ngoại trai sinh ra
#5
NGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba)
13 tháng 01 1933 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Chạp năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 301 ngày ứng với ngày 30 tháng 01 năm 2021)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Cháu nội gái qua đờiNGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba)
13 tháng 10 1933 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Quý Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 189 ngày ứng với ngày 10 tháng 10 năm 2020)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Cháu ngoại gái sinh ra
#6
NGUYỄN THỊ MỸ ANH (Tư)
16 tháng 04 1934 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Ba năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 9 ngày ứng với ngày 26 tháng 03 năm 2020)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Cháu nội gái sinh ra
#7
PHẠM THỊ CHƠI
khoảng 1936 (Bính Tý)

Cháu ngoại trai sinh ra
#8
NGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
30 tháng 09 1936 (Nhầm ngày Rằm tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 180 ngày ứng với ngày 01 tháng 10 năm 2020)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Cháu nội trai sinh ra
#9
PHẠM VĂN GIANG (Hai)
1938 (Mậu Dần)

Cháu nội trai sinh ra
#10
PHẠM PHÚ NỮA
khoảng 1939 (Kỷ Mão)

Cháu ngoại gái sinh ra
#11
NGUYỄN KIM PHỤNG (Sáu)
25 tháng 02 1941 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 41 ngày ứng với ngày 23 tháng 02 năm 2020)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ.
Cháu nội trai sinh ra
#12
PHẠM VĂN THẠNH (Ba)
1942 (Nhâm Ngọ)

Cháu ngoại gái sinh ra
#13
NGUYỄN KIM DUNG (Bảy)
25 tháng 03 1944 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 10 ngày ứng với ngày 25 tháng 03 năm 2020)08:00
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân.
Cháu nội gái sinh ra
#14
PHẠM THỊ BƯỜN (Tư)
1945 (Ất Dậu)

Cháu ngoại gái sinh ra
#15
NGUYỄN TÂN XUÂN (Tám)
1 tháng 01 1949 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 286 ngày ứng với ngày 15 tháng 01 năm 2021)23:00
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý.
Cháu ngoại trai sinh ra
#16
NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC (Chín)
20 tháng 03 1951 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 29 ngày ứng với ngày 06 tháng 03 năm 2020)03:00
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão.
Cháu ngoại trai sinh ra
#17
NGUYỄN PHƯỚC LỘC (Mười)
27 tháng 10 1953 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 215 ngày ứng với ngày 05 tháng 11 năm 2020)09:00
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): 106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ.
Cháu ngoại gái sinh ra
#18
NGUYỄN MỸ HOA (Mười Một)
22 tháng 11 1956 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 245 ngày ứng với ngày 05 tháng 12 năm 2020)18:15
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi Mốt tháng Mười năm Bính Thân.
Cháu ngoại trai sinh ra
#19
NGUYỄN PHƯỚC HỘI (Mười Hai)
3 tháng 08 1959 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 136 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2020)08:16
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi.
Cháu nội gái sinh ra
#20
PHẠM THỊ KIM XUYẾN (Năm)
3 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 280 ngày ứng với ngày 09 tháng 01 năm 2021)

Cháu nội trai qua đờiPHẠM VĂN GIANG (Hai)
2 tháng 06 1969 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 36 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2020)

Qua đời

Quốc tịch
Việt Nam

Gia đình với HUỲNH THỊ KHÁCH - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
Con trai
Con gái
Gia đình với ??? ??? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
3 niên
Con trai