Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ KHÁCH-

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ KHÁCH
Tên lót
THỊ
Tên chính
KHÁCH
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật

Con trai sinh ra
#1
PHẠM VĂN NHƠN

Cháu nội gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ LẦN
khoảng 1924 (Giáp Tý)

Cháu nội trai sinh ra
#2
PHẠM VĂN THỚI
khoảng 1929 (Kỷ Tỵ)

Cháu nội gái sinh ra
#3
PHẠM THỊ XEM
khoảng 1931 (Tân Mùi)

Cháu nội gái sinh ra
#4
PHẠM THỊ CHƠI
khoảng 1936 (Bính Tý)

Cháu nội trai sinh ra
#5
PHẠM PHÚ NỮA
khoảng 1939 (Kỷ Mão)

Cháu nội gái qua đờiPHẠM THỊ LẦN
9 tháng 06 2001 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2020)
Cháu nội trai qua đờiPHẠM VĂN THỚI
18 tháng 07 2014 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Sáu năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 128 ngày ứng với ngày 11 tháng 08 năm 2020)

Cháu nội trai qua đờiPHẠM PHÚ NỮA
7 tháng 06 2015 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Tư năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 38 ngày ứng với ngày 13 tháng 05 năm 2020)

Qua đời

Quốc tịch
Việt Nam

Gia đình với PHẠM VĂN TÍCH - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con trai
Con trai
Con gái
PHẠM VĂN TÍCH + ??? ??? - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con gái của chồng
3 niên
Con trai của chồng