Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN QUỐC VIỆTTuổi đời: 47 niên1972-

Tên đầy đủ
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Tên lót
QUỐC
Tên chính
VIỆT
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 21 tháng 05 1972 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Tư năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 34 ngày ứng với ngày 01 tháng 05 năm 2020) 45 26

Anh em sinh raNGUYỄN HỒNG NAM
7 tháng 12 1974 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 255 ngày ứng với ngày 08 tháng 12 năm 2020) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh raNGUYỄN THẾ ANH
9 tháng 11 1979 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Kỷ Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 222 ngày ứng với ngày 05 tháng 11 năm 2020) (lúc 7 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ MẸO (Mười Một)
29 tháng 05 1992 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Tư năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 52 ngày ứng với ngày 19 tháng 05 năm 2020) (lúc 20 tuổi)

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỤY HOÀNG CHÂU
6 tháng 11 2000 (Nhầm ngày Mười Một tháng Mười năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 242 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2020) (lúc 28 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN THẾ ANH
10 tháng 01 2002 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 287 ngày ứng với ngày 09 tháng 01 năm 2021) (lúc 29 tuổi)

Cha qua đờiNGUYỄN TẤN TÀI (Tư)
16 tháng 07 2006 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 136 ngày ứng với ngày 11 tháng 08 năm 2020) (lúc 34 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN HỒNG NAM
1 tháng 10 2009 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Tám năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 185 ngày ứng với ngày 29 tháng 09 năm 2020) (lúc 37 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN VIỆT HÙNG
3 tháng 10 2014 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chín năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 212 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2020) (lúc 42 tuổi)

Mẹ qua đờiĐỖ THỊ DƯƠNG
19 tháng 10 2014 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chín năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 228 ngày ứng với ngày 11 tháng 11 năm 2020) (lúc 42 tuổi)

Cư ngụ

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
3 niên
Em trai
5 niên
Em trai
Gia đình của cha với ? THỊ LAN - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Anh em khác mẹ
Anh em khác mẹ
Gia đình với NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con gái
14 niên
Con trai