Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN ĐẠI PHÁTTuổi đời: 6 niên2013-

Tên đầy đủ
NGUYỄN ĐẠI PHÁT
Tên lót
NGUYỄN ĐẠI
Tên chính
PHÁT
Họ chính