Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN NIÊM (Tư)Tuổi đời: 87 niên1933-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN NIÊM (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
NIÊM
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1933 (Quý Dậu) 30 28
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN QUANG (Sáu)
1939 (Kỷ Mão) (lúc 6 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Anh em sinh raNGUYỄN THÀNH THẾ (Bảy)
1940 (Canh Thìn) (lúc 7 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ TRUNG (Ba)
9 tháng 07 1946 (Nhầm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 62 ngày ứng với ngày 31 tháng 07 năm 2020) (lúc 13 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Tử trần nhằm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất (Hưởng thượng thọ 97 tuổi).
Cha qua đờiNGUYỄN VĂN GIÁP (Tám)
29 tháng 08 1956 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Bảy năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 104 ngày ứng với ngày 11 tháng 09 năm 2020) (lúc 23 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN QUANG (Sáu)
10 tháng 08 1972 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Bảy năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 82 ngày ứng với ngày 20 tháng 08 năm 2020) (lúc 39 tuổi)

Ghi chú: Liệt Sỹ, hy sinh nhằm ngày Mùng Hai tháng Bảy năm Nhâm Tý (Hưởng dương 24 tuổi).
Mẹ qua đờiTRẦN THỊ ĐÁO
9 tháng 07 1992 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Sáu năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 61 ngày ứng với ngày 30 tháng 07 năm 2020) (lúc 59 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Sáu năm Nhâm Thân (Hưởng thọ 88 tuổi).
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh trai
2 niên
Anh trai
4 niên
Bản thân
7 niên
Em trai
NGUYỄN VĂN QUANG (Sáu)
Sinh nhật: 1939 36 34ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 10 tháng 08 1972
2 niên
Em trai
Anh em