Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH VŨ DUY (Hai)Tuổi đời: 11 niên2008-

Tên đầy đủ
HUỲNH VŨ DUY (Hai)
Tên lót
Tên chính
DUY
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 18 tháng 01 2008 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chạp năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 28 ngày ứng với ngày 05 tháng 01 năm 2020) 29 23

Chị em sinh raHUỲNH THÚY VY (Ba)
13 tháng 11 2010 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 34 ngày ứng với ngày 04 tháng 11 năm 2019) (lúc 2 tuổi)