Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHAN VĂN HẢITuổi đời: 84 niên1930-2014

Tên đầy đủ
PHAN VĂN HẢI
Tên lót
VĂN
Tên chính
HẢI
Họ chính
PHAN
Sinh nhật khoảng 1930 (Canh Ngọ)

Con trai sinh ra
#1
PHAN HỒNG KHÁNH
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (lúc 35 tuổi)
Con trai sinh ra
#2
PHAN HỒNG LÂM
khoảng 1967 (Đinh Mùi) (lúc 37 tuổi)
Con gái sinh ra
#3
PHAN HỒNG BẢNH
khoảng 1969 (Kỷ Dậu) (lúc 39 tuổi)
Con gái sinh ra
#4
PHAN HỒNG SƯƠNG
khoảng 1974 (Giáp Dần) (lúc 44 tuổi)
Con trai sinh ra
#5
PHAN HỒNG NGUYỄN
khoảng 1977 (Đinh Tỵ) (lúc 47 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#1
PHAN HỒNG ĐẦO
khoảng 1986 (Bính Dần) (lúc 56 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#2
PHAN HỒNG NHA
khoảng 1988 (Mậu Thìn) (lúc 58 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#3
PHAN HỒNG TÍNH
khoảng 1990 (Canh Ngọ) (lúc 60 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#4
PHAN VĂN THIỆT
khoảng 1990 (Canh Ngọ) (lúc 60 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#5
ĐOÀN HOÀNG NAM
khoảng 1990 (Canh Ngọ) (lúc 60 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#6
PHAN HỒNG NHƯ
khoảng 1991 (Tân Mùi) (lúc 61 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#7
PHAN VŨ LINH
1993 (Quý Dậu) (lúc 63 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#8
QUÁCH HUỲNH NHƯ
khoảng 1997 (Đinh Sửu) (lúc 67 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#9
PHAN HỒNG Ý
khoảng 2000 (Canh Thìn) (lúc 70 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#10
QUÁCH NGỌC DUY
khoảng 2002 (Nhâm Ngọ) (lúc 72 tuổi)

Qua đời 24 tháng 03 2014 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Hai năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 19 ngày ứng với ngày 17 tháng 03 năm 2020) (lúc 84 tuổi)

Gia đình với NGUYỄN THỊ HINH (Sáu) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
3 niên
Con trai
3 niên
Con gái
6 niên
Con gái
4 niên
Con trai
PHAN HỒNG NGUYỄN
Sinh nhật: khoảng 1977 47 45ấp 7, xã Thới Bình, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: