Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM VĂN GIANG (Hai)-1969

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN GIANG (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
GIANG
Họ chính
PHẠM
Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Kết hôn THỊ VÂNXem gia đình này

Anh em sinh raPHẠM VĂN THẠNH (Ba)
1942 (Nhâm Ngọ)

Chị em sinh raPHẠM THỊ KIM XUYẾN (Năm)
3 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 14 ngày ứng với ngày 22 tháng 12 năm 2019)

Con gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ ÁNH HỒNG (Hai)
1965 (Ất Tỵ)

Con gái sinh ra
#2
PHẠM THỊ KIM HƯƠNG (Ba)
1969 (Kỷ Dậu)

Qua đời 2 tháng 06 1969 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 200 ngày ứng với ngày 22 tháng 05 năm 2019)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Anh em
Chị em
Gia đình của cha với THỊ NĂM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Gia đình với THỊ VÂN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái