Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI VĂN MINHTuổi đời: 70 niên1907-1977

Tên đầy đủ
BÙI VĂN MINH
Tên lót
VĂN
Tên chính
MINH
Họ chính
BÙI
Sinh nhật 1907 (Đinh Mùi)

Kết hônPHẠM THỊ THIỀU (Hai)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
BÙI VĂN ĐẲNG (Mười)
1957 (Đinh Dậu) (lúc 50 tuổi)

Qua đời 21 tháng 04 1977 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Ba năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 1 ngày ứng với ngày 27 tháng 03 năm 2020) (lúc 70 tuổi)

Gia đình với PHẠM THỊ THIỀU (Hai) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái