Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH HẢI PHỤNG (Ba)Tuổi đời: 15 niên2005-

Tên đầy đủ
HUỲNH HẢI PHỤNG (Ba)
Tên lót
HẢI
Tên chính
PHỤNG
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 19 tháng 01 2005 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 367 ngày ứng với ngày 22 tháng 01 năm 2021) 44 39

Ông nội qua đờiHUỲNH MINH INH (Hai)
9 tháng 05 2010 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Ba năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 88 ngày ứng với ngày 18 tháng 04 năm 2020) (lúc 5 tuổi)