Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM VĂN THẠNH (Ba)Tuổi đời: 77 niên1942-

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN THẠNH (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
THẠNH
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật 1942 (Nhâm Ngọ) 25 21

Kết hôn THỊ NGỌC BÍCHXem gia đình này

Kết hôn? ? VÂNXem gia đình này

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ BẢY
1 tháng 01 1951 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười Một năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 5 ngày ứng với ngày 19 tháng 12 năm 2019) (lúc 9 tuổi)

Chị em sinh raPHẠM THỊ KIM XUYẾN (Năm)
3 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 8 ngày ứng với ngày 22 tháng 12 năm 2019) (lúc 20 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
PHẠM VĂN DANH (Hai)
1965 (Ất Tỵ) (lúc 23 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG (Ba)
1966 (Bính Ngọ) (lúc 24 tuổi)

Con gái sinh ra
#3
PHẠM THỊ TUYẾT MINH (Tư)
1969 (Kỷ Dậu) (lúc 27 tuổi)

Anh em qua đờiPHẠM VĂN GIANG (Hai)
2 tháng 06 1969 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 206 ngày ứng với ngày 22 tháng 05 năm 2019) (lúc 27 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
PHẠM PHÚ QUỐC (Năm)
1971 (Tân Hợi) (lúc 29 tuổi)

Con trai sinh ra
#5
PHẠM PHÚ CƯỜNG (Sáu)
1972 (Nhâm Tý) (lúc 30 tuổi)

Con gái sinh ra
#6
PHẠM THỊ THU HIÊN (Bảy)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 36 tuổi)

Con trai sinh ra
#7
PHẠM PHÚ HÒA (Tám)
1982 (Nhâm Tuất) (lúc 40 tuổi)

Cha qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 27 ngày ứng với ngày 17 tháng 11 năm 2019) (lúc 55 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Chị em
Gia đình của cha với THỊ NĂM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
Gia đình với THỊ NGỌC BÍCH - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
2 niên
Con gái
4 niên
Con gái
3 niên
Con trai
2 niên
Con trai
Gia đình với ? ? VÂN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
5 niên
Con trai