Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ NĂM-

Tên đầy đủ
THỊ NĂM
Tên lót
THỊ
Tên chính
NĂM
Họ chính
Kết hônPHẠM VĂN VẼ (Tám)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ KIM XUYẾN (Năm)
3 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 14 ngày ứng với ngày 22 tháng 12 năm 2019)

Cháu ngoại gái sinh ra
#1
DƯƠNG THỊ THANH TRÚC
1989 (Kỷ Tỵ)

Cháu ngoại trai sinh ra
#2
DƯƠNG KIẾN TẠO
30 tháng 10 1995 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Chín năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 64 ngày ứng với ngày 05 tháng 10 năm 2019)

Chồng qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 21 ngày ứng với ngày 17 tháng 11 năm 2019)

Qua đời

Gia đình với PHẠM VĂN VẼ (Tám) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
PHẠM VĂN VẼ (Tám) + NGUYỄN THỊ BẢY - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con trai của chồng
Con trai của chồng
Con gái của chồng