Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THANH THẢOTuổi đời: 10 niên2009-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THANH THẢO
Tên lót
THANH
Tên chính
THẢO
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 26 tháng 01 2009 (Nhầm ngày mùng Một tháng Giêng năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 2 ngày ứng với ngày 25 tháng 01 năm 2020)13:15 26 27

Anh em sinh raNGUYỄN THÀNH THÁI
9 tháng 03 2011 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Hai năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2020)13:15 (lúc 2 tuổi)