Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung PHẠM THỊ BƯỜN

PHẠM THỊ BƯỜN (Tư)Tuổi đời: 63 niên1945-2008

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ BƯỜN (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
BƯỜN
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật 1945 (Ất Dậu) 28 24

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ BẢY
1 tháng 01 1951 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười Một năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 277 ngày ứng với ngày 06 tháng 01 năm 2021) (lúc 6 tuổi)

Chị em sinh raPHẠM THỊ KIM XUYẾN (Năm)
3 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 280 ngày ứng với ngày 09 tháng 01 năm 2021) (lúc 17 tuổi)

Anh em qua đờiPHẠM VĂN GIANG (Hai)
2 tháng 06 1969 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 36 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2020) (lúc 24 tuổi)

Cha qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 245 ngày ứng với ngày 05 tháng 12 năm 2020) (lúc 52 tuổi)

Qua đời 14 tháng 03 2008 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Hai năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 35 ngày ứng với ngày 29 tháng 02 năm 2020) (lúc 63 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
5 niên
Anh trai
4 niên
Bản thân
Gia đình của cha với THỊ NĂM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ

Đối tượng mediaChân dung PHẠM THỊ BƯỜNChân dung PHẠM THỊ BƯỜN
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,942 × 2,591 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,920 KB
Loại hình: Hình chụp
Đối tượng mediaMộ PHẠM THỊ BƯỜNMộ PHẠM THỊ BƯỜN
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,950 × 3,468 điểm ảnh
Cỡ tệp: 5,330 KB
Loại hình: Mồ mả