Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN HÀOTuổi đời: 62 niên1895-1957

Tên đầy đủ
VĂN HÀO
Tên lót
VĂN
Tên chính
HÀO
Họ chính
Sinh nhật 1895 (Ất Mùi)

Kết hônNGUYỄN THỊ SÔNG (Tư)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
VĂN THÔN (Hai)
1933 (Quý Dậu) (lúc 38 tuổi)

Con trai qua đời VĂN THÔN (Hai)
1953 (Quý Tỵ) (lúc 58 tuổi)

Qua đời 17 tháng 06 1957 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 38 ngày ứng với ngày 10 tháng 07 năm 2020) (lúc 62 tuổi)