Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

MAI THỊ BẢYTuổi đời: 90 niên1911-2001

Tên đầy đủ
MAI THỊ BẢY
Tên lót
THỊ
Tên chính
BẢY
Họ chính
MAI
Sinh nhật 1911 (Tân Hợi)

Kết hônNGUYỄN VĂN MANG (Hai)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ NẾT (Bảy)
1951 (Tân Mão) (lúc 40 tuổi)

Chồng qua đờiNGUYỄN VĂN MANG (Hai)
21 tháng 05 1994 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 105 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2020) (lúc 83 tuổi)

Qua đời 8 tháng 02 2001 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 21 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020) (lúc 90 tuổi)

Gia đình với NGUYỄN VĂN MANG (Hai) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái