Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRƯƠNG NHƯ NGỌC (Hai)Tuổi đời: 16 niên2004-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG NHƯ NGỌC (Hai)
Tên lót
NHƯ
Tên chính
NGỌC
Họ chính
TRƯƠNG
Sinh nhật 7 tháng 03 2004 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Hai năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 21 ngày ứng với ngày 10 tháng 03 năm 2020)22:30 26 29