Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ MƯỜITuổi đời: 60 niên1944-2004

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ MƯỜI
Tên lót
THỊ
Tên chính
MƯỜI
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 1944 (Giáp Thân) 44 38

Kết hônTRẦN MƯỜI LỚNXem gia đình này

Kết hônNGUYỄN VĂN CHẨNXem gia đình này

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ GIÁC (Ba)
7 tháng 07 1947 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 37 ngày ứng với ngày 09 tháng 07 năm 2020) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh raHUỲNH VĂN MÓT (Mười Hai)
1949 (Kỷ Sửu) (lúc 5 tuổi)

Con gái sinh ra
#1
TRẦN THỊ VÂN (Hai)
1962 (Nhâm Dần) (lúc 18 tuổi)

Anh em qua đờiHUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
10 tháng 07 1963 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 38 ngày ứng với ngày 10 tháng 07 năm 2020) (lúc 19 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
TRẦN THỊ DUYÊN (Ba)
1964 (Giáp Thìn) (lúc 20 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
TRẦN VĂN LÔ (Tư)
1966 (Bính Ngọ) (lúc 22 tuổi)

Cha qua đờiHUỲNH VĂN BÚNG (Mười)
20 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 253 ngày ứng với ngày 10 tháng 02 năm 2021) (lúc 22 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
NGUYỄN VĂN NAM (Sáu)
1972 (Nhâm Tý) (lúc 28 tuổi)

Con trai sinh ra
#5
NGUYỄN VĂN VIỆT (Bảy)
1974 (Giáp Dần) (lúc 30 tuổi)

Con trai sinh ra
#6
NGUYỄN VĂN DŨNG (Tám)
1976 (Bính Thìn) (lúc 32 tuổi)

Con gái sinh ra
#7
NGUYỄN THỊ ĐIỆP (Chín)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 34 tuổi)

Con gái sinh ra
#8
NGUYỄN THỊ THÚY (Mười)
1980 (Canh Thân) (lúc 36 tuổi)

Con trai sinh ra
#9
NGUYỄN VĂN ANH (Mười Một)
1982 (Nhâm Tuất) (lúc 38 tuổi)

Con gái sinh ra
#10
NGUYỄN THỊ EM (Mười Hai)
1983 (Quý Hợi) (lúc 39 tuổi)

Mẹ qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 46 ngày ứng với ngày 17 tháng 04 năm 2020) (lúc 51 tuổi)

Qua đời 21 tháng 06 2004 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 22 ngày ứng với ngày 24 tháng 06 năm 2020) (lúc 60 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Anh trai
Chị em
Anh em
Anh trai
Chị em
Bản thân
Chị em
Em trai
Chị em
Gia đình với TRẦN MƯỜI LỚN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
3 niên
Con gái
3 niên
Con trai
Con trai
Gia đình với NGUYỄN VĂN CHẨN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
3 niên
Con trai
3 niên
Con trai
3 niên
Con gái
3 niên
Con gái
3 niên
Con trai
2 niên
Con gái