Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRỊNH THỊ THIỆTTuổi đời: 89 niên1906-1995

Tên đầy đủ
TRỊNH THỊ THIỆT
Tên lót
THỊ
Tên chính
THIỆT
Họ chính
TRỊNH
Sinh nhật 1906 (Bính Ngọ)

Qua đời 24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 13 ngày ứng với ngày 17 tháng 04 năm 2020) (lúc 89 tuổi)