Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN CHUNG (Mười)Tuổi đời: 32 niên1973-2005

Tên đầy đủ
VĂN CHUNG (Mười)
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHUNG
Họ chính
Sinh nhật 1973 (Quý Sửu) 39 35

Anh em sinh ra TRƯỜNG AN (Mười Một)
1976 (Bính Thìn) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh ra THANH ĐIỀN (Mười Hai)
1979 (Kỷ Mùi) (lúc 6 tuổi)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ CỰU (Bảy)
1 tháng 06 1980 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Canh Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 204 ngày ứng với ngày 23 tháng 05 năm 2019) (lúc 7 tuổi)

Ghi chú: (Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Thân)
Ông ngoại qua đờiTRẦN VĂN ĐÀI
14 tháng 02 1983 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 310 ngày ứng với ngày 06 tháng 02 năm 2019) (lúc 10 tuổi)

Anh em qua đời HỮU THỌ (Hai)
3 tháng 12 1988 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 22 ngày ứng với ngày 21 tháng 11 năm 2019) (lúc 15 tuổi)

Anh em qua đời THANH ĐIỀN (Mười Hai)
30 tháng 09 2002 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 82 ngày ứng với ngày 22 tháng 09 năm 2019) (lúc 29 tuổi)

Qua đời 13 tháng 12 2005 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 5 ngày ứng với ngày 08 tháng 12 năm 2019) (lúc 32 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
5 niên
Chị gái
2 niên
Anh trai
4 niên
Anh trai
2 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
4 niên
Em trai