Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ Lê Thị Đặng.jpg

Mộ Lê Thị Đặng.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
112 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
8 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Mồ mả
Thay đổi cuối 27 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 36 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2019)02:06:21

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
THỊ ĐẶNG
khoảng 1825 (Ất Dậu)1945khoảng 1922 (Nhâm Tuất)979721 tháng 05 2019 - 19:25:49