Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung PHẠM PHƯƠNG VY

Chân dung PHẠM PHƯƠNG VY

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
1,960 × 2,257 điểm ảnh

Cỡ tệp
2,788 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Tiêu đề: Chân dung PHẠM PHƯƠNG VY
Thay đổi cuối 1 tháng 12 2019 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 296 ngày ứng với ngày 19 tháng 12 năm 2020)12:25:49

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
PHẠM PHƯƠNG VY
28 tháng 06 2009 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Năm năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 120 ngày ứng với ngày 26 tháng 06 năm 2020)1001 tháng 12 2019 - 12:25:49